SENCI BETA – (THẢO DƯỢC LÀM SẠCH CHỐNG VIÊM)

155,000

SẠCH TỔN THƯƠNG – GIẢM SƯNG -TIÊU VIÊM – TÁI SINH MÔ – CẦM MÁU